Prefabrik Kamu idare Yapıları

Ülkemiz genelinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından kalıcı veya geçici yapılar olarak tercih edilmektedir.Kamu daireleri,hastaneler,belediyeler,vb.idari ofis binaları,anaokulu,okul,hastane,sağlık ocağı gibi halk sağlığı,eğitimi ve hizmet için kullanılan binalardır.1. derece öneme haiz olan ,yoğun kullanıma açık bu tarz binaların statik hesapları uzman kadromuz tarafından yapılmaktadır.

REFERANSLAR